Koulutuksen sisältö

KOULUTUKSEN TEEMAT

Tasa-arvosuunnitelmasta todellisuuteen

 • perehdytään oppilaitoksen tasa-arvosuunnitelmaan sekä tasa-arvotyö tilaan ja käytäntöihin
 • arvioidaan tasa-arvonäkökulmasta oppilaitoksen
  • henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma, johon sisältyy tuen, ohjauksen ja erityisen tuen toteuttaminen
  • muut suunnitelmat kuten opiskeluhuoltoon liittyvä suunnitelma
 • määritellään oppilaitoksen kehittämistarpeet sekä sovitaan hankkeessa toteutettavan tasa-arvokoulutuksen painopisteistä
 • kehitetään suunnitelmia ja niiden laatimisprosessia

Tasa-arvo ja henkilökohtaistaminen

 • tutkitaan ja kehitetään henkilökohtaistamisprosessia tasa-arvonäkökulmasta, esimerkiksi analysoimalla HOKSeja
 • tuetaan opettajien ja ohjaajien valmiuksia tasa-arvoa edistävään opetukseen, opinto ja uraohjaukseen
 • kehitetään opiskelijalähtöistä ja moniammatillista, tasa-arvoa edistäviä toimintamalleja (ohjauksen, erityisen tuen ja opiskelijahuollon yhteistyö)

Tasa-arvo ja työssä järjestettävä koulutus

 • tutkitaan tasa-arvotyön haasteita koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa ja oppisopimuskoulutuksessa
 • kehitetään yhteistyössä työnantajien ja työpaikan edustajien kanssa malleja tasa-arvon edistämiseen