Minä olen Lumo roolipeli

Minä olen Lumo on roolipeli, jossa opiskelija ”Lumo” on pelin näkökulmahenkilö. Peli haastaa pelaajat pohtimaan empatiaa, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kysymyksiä sekä luomaan uusia opetusmenetelmiä näiden teemojen opettamiseen. Empaattinen samaistuminen näkökulmahenkilön kokemuksiin tasa-arvoisesta ja yhdenvertaisesta kohtelusta sekä näiden puutteesta ovat rohkaisseet ammatillisia opettajia ja opinto-ohjaajia ottamaan pelin käyttöön omassa toimintaympäristössään.

Pelin kautta oppiminen korostaa kokemusten tärkeyttä toiminnassa. Jokainen osallistuja tuo pelitilanteeseen mukanaan omat kokemuksensa, jotka monipuolistavat käsiteltäviä teemoja.

Roolipelaamiseen kuuluu tärkeänä elementtinä purku, jossa käydään läpi pelissä esille tulleet teemat, ratkaisut ja kysymykset. Minä olen Lumo -peli yhdistää kokemuksellisen oppimisen ja konstruktiivisen oppimisen, jolloin oppija rakentaa uutta tietoa pohjaten aiemman ymmärryksensä pohjalle yhteistyössä muiden kanssa.

Minä olen Lumo -peli on kehitetty Tasa-arvoa ja reformia – ja Lasten ja nuorten säätiön Taidot elämään -hankkeiden yhteistyönä.

Alla linkit  pelin manuaaleihin:

Minä olen Lumo -roolipeli suomi

Jag är Lumo -rollspelet ruotsi

I am Lumo - a role play englanti

Mon leäm Lumo -roolsiõrr koltansaame

Mun lam Lumo -roolâspellâ inarinsaame

Mun lean Lumo -rollaspeallu pohjoissaame

Video Minä olen Lumo suomalainen viittomakieli

 

Lisätietoja: Jari Karttunen
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
etunimi.sukunimi@jamk.fi