Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö purkaa segregaatiota

"Oppilaitosten tulee tiedostaa, että niiden tulee olla saavutettavia ja esteettömiä paitsi sukupuolen ilmaisun ja seksuaalisen orientaation suhteen, myös monen muun seikan suhteen, jotta opiskelu on saavutettavaa mahdollisimman monelle. Huomiota tulee kiinnittää myös opinto- ja uraohjaukseen ja sen rooliin segregaatiota purkavassa työssä."

Lue koko juttu Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö purkaa segregaatiota.

Kirjoittaja Jari Karttunen on lehtori JAMK Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa ja toimii siellä Tasa-arvoa ja reformia-hankkeen projektipäällikkönä.

Kuva: Mukana! – tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyö toisella asteella on jokaisen oppilaitoksessa työskentelevän ja opiskelevan opas. Opas nostaa esille oppilaitosten kehittämiskohteita ja esittelee hyviä käytäntöjä. Lähde: Opetushallitus