Työssäoppija tasa-arvoisena työyhteisön jäsenenä

On hienoa tietää, että organisaatio on sellaisen johtajan käsissä, joka uskaltaa äänekkäästi puoltaa niin tasa-arvon toteutumista kuin pehmeitäkin arvoja.

Opintojen henkilökohtaistaminen ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen kehittäminen ovat Tasa-arvoa ja reformia –hankkeen painopisteitä. Ne koskevat sekä työpaikalla järjestettävää koulutusta ohjaavia työnantajia, esihenkilöitä että työpaikkaohjaajia.

Joensuun kaupunginteatteria ylläpitää Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys Ry. Sen toiminta-alue on Joensuun kaupunki ja Pohjois-Karjalan maakunta ympäristöineen. Teatterissa on vuosittain useita työssäoppijoita, työharjoittelijoita ja työhön tutustujia.

Teatterinjohtajana toimii Iiristiina Varilo, joka myös ohjaa työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Näin työpaikalla oppiminen ja vuonna 2017 uudistunut ammatillinen koulutus ovat tulleet hänelle tutuiksi. Haastattelin Variloa ja yhtä teatterin työssäoppijaa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisesta työpaikalla tapahtuvan oppimisen jakson aikana. Opiskelijan yksityisyyden suojaamiseksi käsittelemme häntä ja hänen kommenttejaan nimettömänä.

Teatterinjohtaja Varilo kertoo, että kaupunginteatterissa toimii tasa-arvo ja yhdenvertaisuustoimikunta.

– Meillä on voimassa oleva tasa-arvosuunnitelma, johon ollaan liittämässä yhdenvertaisuussuunnitelma. Joensuun kaupunginteatterista osallistui laaja-alainen ryhmä työntekijöitä vuonna 2019 järjestettyyn esittävien taiteiden toimijoiden tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja häirinnän ennaltaehkäisykoulutukseen, Varilo kertoo.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus eletään todeksi päivittäin. Näiden lisäksi oikeudenmukaisuus on tärkeä arvo Joensuun kaupunginteatterissa.

– Pyrimme organisaatiossamme ottamaan kaikessa huomioon nämä teemat, aivan joka päivä. Olemme päivittäneet alkusyksystä työssäoppijoiden perehdytyksen. Opiskelijan tullessa työssäoppimaan hänelle kerrotaan työpaikkamme epäasiallisen kohtelun protokollasta eli miten toimia, jos työpaikalla esiintyy häirintää tai jos tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ei toteuteta työtovereiden puolelta häntä kohtaan. Oikeudenmukaisuuden arvomme myötä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus pyritään toteuttamaan, joka päivä ja kaikissa päätöksissä, teatterinjohtaja Varilo selventää.

Muutaman vuoden välein Joensuun kaupunginteatterissa tehdään työhyvinvointikysely, jossa kartoitetaan laajasti näiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden arvojen toteutumista työyhteisössä.

–  Tulosten pohjalta keskustelemme yhdessä koko henkilökunnan kanssa ja mietimme miten ja missä asioissa voisimme olla vielä parempia. Samalla valitsemme myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän pariksi-kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Kyselyn vastausten perusteella nämä asiat ovat melko hyvällä tolalla ja menneet koko ajan parempaan suuntaan. Satsaamme myös henkilöstön koulutukseen ja sitä myötä näiden asioiden ymmärryksen ja tiedostamisen korkeaan tasoon organisaatioissamme, Varilo kertoo.

Kun opiskelija tekee kaupunginteatterissa työssäoppimisen jakson, koostuu se pääosin esityksen harjoittelemisesta ja sen esittämisestä. Työssäoppijalle tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemat konkretisoituivat työtä tekemällä ja toimimalla alan ammattilaisten kanssa:

–  Kun tein työssäoppimisen jaksoni, koin tulleeni kohdatuksi työtilanteissa tasa-arvoisena työyhteisön jäsenenä taiteellisessa työryhmässä. Perehdytys oli enemmänkin teatterin käytäntöihin ja tiloihin tutustumista. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemat näyttäytyivät käytännössä työnteon kautta, kertoo haastattelemani työssäoppija.

–  Olimme toki melko homogeeninen viiden työssäoppijan ryhmä, joten voin tarkastella tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista vain tästä näkökulmasta. Ilmapiiri Joensuun kaupunginteatterilla välittyi kuitenkin itselleni sallivana ja avoimena. Uskon, että tähän vaikutti suuresti taiteellisen työryhmän esimiesasemassa olevat, työssäoppija jatkaa.

–  Osana työyhteisöä oli hyvä olla ja erityisesti lähiesimiehemme oli meidän työssäoppijoiden tukipilari, joka otti hyvinvointimme ja työssä jaksamisemme huolehtiakseen koreografisen työnsä ohessa. Ohjaajamme Iiristiina Varilo toi taas työssään ja ohjauksessa esiin muun muassa naisen asemaa yhteiskunnan eri osa-alueilla. On hienoa tietää, että organisaatio on sellaisen johtajan käsissä, joka uskaltaa äänekkäästi puoltaa niin tasa-arvon toteutumista kuin pehmeitäkin arvoja, kuvaa työssäoppija kokemuksiaan.

 

Jari Karttunen

Kirjoittaja on lehtori JAMK Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa ja toimii siellä Tasa-arvoa ja reformia-hankkeen projektipäällikkönä.