Vanhat totuudet väistyvät työelämässä myös esittävien taiteiden aloilla

Organisaatiolle tasa-arvosuunnitelmat ovat mahdollisuus kehittyä.

 

Koulutuksella suunnitelmat kuntoon 

Esittävien taiteiden järjestöt aloittivat toukokuussa 2019 jäsenistölle suunnatun tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja häirinnän ennaltaehkäisykoulutuksen. Koulutuksen järjesti kolme alan järjestöä yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa ja siihen osallistui yli 320 henkilöä 89 organisaatiosta. Koulutus pyrki varmistamaan, että esittävän taiteen kentän (teatteri, tanssi, sirkus) ammattilaisorganisaatioilla on selkeä käsitys työnantajavelvoitteista ja -vastuista liittyen työelämässä tapahtuvaan häirinnän ehkäisyyn ja tasa-arvon sekä yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on, että kaikilla näyttämötaiteen kentän organisaatioilla löytyy jatkossa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden suunnitelmat ja edelleen, että näihin liittyvät prosessit ovat käytössä, aina pienimmästä toimijasta suurimpaan. (Suomen teatterit 2019)

#MeToo –liikkeen myötä myös Suomessa alkoi paljastua häirinnän ja epäasiallisen kohtelun laajuus elokuva- ja teatterialalla. Työ- ja sosiaalioikeuden dosentti, varatuomari Jaana Paanetojan vuonna 2018 tekemä aloja koskeva selvitys nosti esille pitkän listan puutteita ja epäkohtia. Selvitys luovutettiin kulttuuriministeri Sampo Terholle. Selvityksen myötä tuli varsin selväksi, että ongelmat ja niihin puuttuminen kilpistyvät alan työnantajiin. Työnantajien velvollisuudet ja toimet ovat keskiössä tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja häirinnän ennaltaehkäisyssä.

Päivittämisestä toimintaan

Haastattelin teemasta Suomen Teatterit ry:n viestintä- ja yhteyspäällikkö Hanna-Reetta Schreckiä.

– Tavoitteemme on, että kaiken kokoisilla näyttämötaiteen kentän organisaatioilla on jatkossa kyseiset suunnitelmat sekä niihin liittyvät prosessit käytössään, kertoo Schreck. Koulutuksen myötä suunnitelmia on tehty ja päivitetty kautta maan.

– Tässä työssä on nähty keskiössä työpaikkojen yhteisen toiminnan sujuvoittaminen, jossa luodaan yhteistä toimintakulttuuria, joka tukee henkilöstön hyvinvointia ja loppukädessä taiteellista sisältöä, Schreck jatkaa.

Koulutuksesta saatu kokemustieto on vahvistanut, että esittävien taiteiden toimijoiden osaamista tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja häirinnän ennaltaehkäisyn suunnitelmien laatimisessa ja käytännön toimissa tulee edelleen lisätä. Tämä tarkoittaa aktiivisen toiminnan suunnittelua, mihin alan organisaatiot ovat tarttuneet vaihtelevasti.

–  Tämä johtuu näyttämötaiteen organisaatioiden erilaisuudesta; toisaalta on isoja toimijoita ja organisaatioita ja toisaalta vapaan kentän pieniä toimijoita. Pyrimme tukemaan kaikkia tässä tärkeässä työssä, Schreck jatkaa.

Suunnitelmista mahdollisuus

Koulutuksessa kiinnitettiin huomiota myös yhdenvertaisuuden laajempaan toteutumiseen organisaatioissa. Tämä tarkoittaa työnantajan velvoitteiden tiedostamista, riskien ja vaarojen selvittämistä, työsuojelun roolin selkeyttämistä sekä moniammatillista yhteistyötä esimerkiksi työterveyshuollon ammattilaisten kanssa.

- Kokonaisuus on laaja ja niin ovat velvoitteetkin. Koulutuksessa keskusteltiin paljon pitäisikö meidän koulutuksen järjestäjien tehdä valmiita malliasiakirjoja työnantajien käyttöön. Toistaiseksi sellaisia ei ole. Toivon, että suunnitelmien laatiminen ja päivittäminen nähtäisiin mahdollisuutena herätä pohtimaan organisaation kokonaistoimintaa, ei vain velvollisuuksina tehdä lakisääteiset velvoitteet, Schreck kertoo.

Esittävien taiteiden tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja häirinnän ennaltaehkäisykoulutuksen esitteen kuvaksi on valittu Minna Canthin Kuopion-kotitalon ulkoseinässä oleva teos Minna, Kanttila (Jukka Huhtala, 2007). Esitteen kuvassa on ajatuskupla "Vanhojen totuuksien täytyy väistyä uusien tieltä", lause, joka löytyy Canthin näytelmästä Papin perhe. Esittävien taiteiden järjestöjen aloittama koulutus tukee alan työelämää siirtymään kohti uusia totuuksia ja ottamaan käyttöön niihin liittyvät prosessit. Jatkoa koulutuksille on jo suunniteltu.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoulutuksesta tiedotettiin kuvaviitattauksella Minna Canthiin.
Kuvan lähde: Suomen teatterit ry.

Jari Karttunen

Kirjoittaja on lehtori JAMK Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa ja toimii siellä Tasa-arvoa ja reformia-hankkeen projektipäällikkönä

 

Lähteet:

Suomen teatterit 2019. Esittävien taiteiden tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja häirinnän ennaltaehkäisykoulutus – osa II 28.10.2019 ja 5.11.2019. Tapahtumat. Julkaistu 31.8.2019. Saatavissa: http://www.suomenteatterit.fi/2019/08/esittavien-taiteiden-tasa-arvo-yhdenvertaisuus-ja-hairinnan-ennaltaehkaisykoulutus-osa-ii-28-10-2019-ja-5-11-2019/